Палітыка апрацоўкі персанальных дадзеных

ЗАЦВЕРДЖАНА
Загад дырэктара
ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»
10.11.2021 № 24-ОД

 

Палітыка таварыства з дадатковай адказнасцю «ЛЕКСПАТЭНТ»
у дачыненні да апрацоўкі персанальных дадзеных

 

ЧАСТКА 1

АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЖЭННІ

Палітыка таварыства з дадатковай адказнасцю «ЛЕКСПАТЭНТ» (далей – ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ») у дачыненні да апрацоўкі персанальных дадзеных (далей – Палітыка) вызначае:

мэты і прававыя падставы апрацоўкі персанальных дадзеных;

пералік апрацоўваных персанальных дадзеных;

катэгорыі суб’ектаў персанальных дадзеных;

парадак і ўмовы апрацоўкі персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»;

правы суб'ектаў персанальных дадзеных, што апрацоўваюцца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»;

умовы трансмежнай перадачы персанальных дадзеных.

1.2. Палітыка распрацавана з улікам патрабаванняў Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь, Закона Рэспублікі Беларусь ад 07 мая 2021 г. № 99-З «Аб абароне персанальных дадзеных» (далей – Закон) і іншых нарматыўных прававых актаў Рэспублікі Беларусь у вобласці абароны персанальных дадзеных.

1.3. Палітыка публікуецца ў вольным доступе ў глабальным кампутарным сеціве Інтэрнэт на сайце ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ».

1.4. Для мэт сапраўднай Палітыкі ўжываюцца тэрміны ў значэннях, вызначаных у Законе, а таксама наступныя тэрміны:

контрагенты ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» – асобы, якія ўступаюць з ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» у дамоўныя адносіны;

кліенты ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» – асобы, ад імя і па даручэнні якіх ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» выконвае юрыдычна значныя і іншыя дзеянні, у тым ліку на падставе інструкцый контрагентаў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»;

электронны рэестр ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» па аб’ектах права прамысловай уласнасці – сукупнасць электронных файлаў і тэчак, што змяшчаюць інфармацыю па справах, вытворчасць па якіх ужыццяўляе або ўжыццяўляла раней ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», а таксама баз дадзеных або файлаў, што змяшчаюць паказаную інфармацыю ў кансалідаваным выглядзе;

архіўная частка электроннага рэестра ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» – частка рэестра, што змяшчае інфармацыю па справах ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», вытворчасць па якіх спынена;

архіў спраў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» на папяровых носьбітах – справы на папяровых носьбітах, вытворчасць па якіх спынена ў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ».

 

ЧАСТКА 2

МЭТЫ І ПРАВАВЫЯ ПАДСТАВЫ АПРАЦОЎКІ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ, ПЕРАЛІК АПРАЦОЎВАНЫХ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ, КАТЭГОРЫІ СУБ'ЕКТАЎ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ

2.1. Апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» са згоды суб’ектаў персанальных дадзеных, з выняткам выпадкаў, калі такая згода не патрабуецца.

2.2. Згода суб’ектаў персанальных дадзеных не патрабуецца пры апрацоўцы ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» персанальных дадзеных:

для афармлення працоўных адносін і ў працэсе працоўнай дзейнасці працаўнікоў у выпадках, агаданых заканадаўствам;

для прызначэння і выплаты пенсій, дапамог;

для вядзення індывідуальнага (персаніфікаванага) уліку звестак аб застрахаваных асобах для мэт дзяржаўнага сацыяльнага страхавання, у тым ліку прафесійнага пенсійнага страхавання;

для арганізацыі і правядзення дзяржаўных статыстычных назіранняў, фармавання афіцыйнай статыстычнай інфармацыі;

пры атрыманні персанальных дадзеных ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» на падставе дамовы, складзенай (якая складаецца) з суб’ектам персанальных дадзеных, з мэтай здзяйснення дзеянняў, пастаўленых гэтай дамовай, у тым ліку пры афармленні даверанасцяў для выканання адпаведнай дамовы;

калі яны азначаны ў дакуменце, адрасаваным ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» і падпісаным суб’ектам персанальных дадзеных, у адпаведнасці са зместам такога дакумента;

у дачыненні да распаўсюджаных раней персанальных дадзеных да моманту заявы суб’екта персанальных дадзеных патрабаванняў аб спыненні апрацоўкі распаўсюджаных персанальных дадзеных, а таксама аб іх выдаленні пры адсутнасці іншых падстаў для апрацоўкі персанальных дадзеных;

калі апрацоўваныя ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» адмысловыя персанальныя дадзеныя зроблены агульнадаступнымі персанальнымі дадзенымі самім суб’ектам персанальных дадзеных;

для мэт вядзення адміністрацыйнага і (ці) крымінальнага працэсу;

для мэт ажыццяўлення правасуддзя, выканання судовых пастаноў і іншых выканаўчых дакументаў;

у выпадках, калі апрацоўка персанальных дадзеных з’яўляецца патрэбнай для выканання абавязкаў, агаданых заканадаўчымі актамі;

у навуковых ці іншых даследчых мэтах пры ўмове абавязковага знеасаблення персанальных дадзеных.

2.3. Пералік апрацоўваных персанальных дадзеных, катэгорыі суб’ектаў персанальных дадзеных, мэты і прававыя падставы апрацоўкі персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» у дачыненні да адпаведных суб’ектаў азначаны ў Дадатку 1 да сапраўднай Палітыкі.

2.4. ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» апрацоўвае біяметрычныя персанальныя дадзеныя працаўнікоў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», кандыдатаў на працаўладкаванне ў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» у выглядзе фатаграфічнай выявы твару, а таксама адмысловыя персанальныя дадзеныя ў выглядзе інфармацыі пра чалецтва ў прафесійных звязах. Апрацоўка іншых адмысловых персанальных дадзеных, а менавіта: дадзеных, што тычацца расавай або нацыйнай прыналежнасці, палітычных поглядаў, рэлігійных ці іншых перакананняў, здароўя ці інтымнага жыцця, прыцягнення да адміністрацыйнай ці крымінальнай адказнасці, генетычных персанальных дадзеных, і іншых біяметрычных персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» не ўжыццяўляецца.

2.5 На сайце ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» у глабальным кампутарным сеціве Інтэрнэт адбываецца збор і апрацоўка знеасобленых дадзеных пра карыстальнікаў інтэрнэт-сайта (у тым ліку файлаў «cookie»).

 

ЧАСТКА 3

ПАРАДАК І ЎМОВЫ АПРАЦОЎКІ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ

3.1. ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» ажыццяўляе апрацоўку персанальных дадзеных, у тым лiку збор, сістэматызацыю, захоўванне, змену, выкарыстанне, знеасабленне, блакаванне, распаўсюджванне, паданне, выдаленне персанальных дадзеных.

3.2. ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» ажыццяўляе апрацоўку:

пададзеных суб’ектам персанальных дадзеных;

персанальных дадзеных, атрыманых праз скіраванне запыту ў парадку, вызначаным заканадаўствам, або з дапамогай доступу да інфармацыйнага рэсурсу (сістэме) у глабальным кампутарным сеціве Інтэрнэт;

агульнадаступных персанальных дадзеных.

3.3. Адмова суб’екта персанальных дадзеных у даванні згоды на іх апрацоўку, калі такая згода патрабуецца, надае права ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» адмовіць азначанаму суб’екту ў выкананні ў дачыненні да яго функцый, для рэалізацыі якіх патрэбна адпаведная інфармацыя, у апрацоўцы якой адмоўлена суб’ектам.

3.4. ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» без згоды суб’екта персанальных дадзеных не раскрывае трэцім асобам і не распаўсюджвае персанальныя дадзеныя, на апрацоўку якіх патрабуецца атрыманне згоды, калі іншае не агадана заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

3.5. Доступ да апрацоўваных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» персанальных дадзеных дазваляецца толькі працаўнікам ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», працоўныя функцыі якіх дапускаюць апрацоўку адпаведных персанальных дадзеных.

3.6. ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» у якасці аператара мае права даручыць апрацоўку персанальных дадзеных ад імя ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» ці ў яго інтарэсах упаўнаважанай асобе на падставе дамовы, якая складаецца з гэтай асобай.

Дамова павінна змяшчаць:

мэты апрацоўкі персанальных дадзеных;

пералік дзеянняў, якія будуць здзяйсняцца з персанальнымі дадзенымі ўпаўнаважанай асобай;

абавязкі па выкананні прыватнасці персанальных дадзеных;

меры па забеспячэнні абароны персанальных дадзеных у адпаведнасці з артыкулам 17 Закона.

Упаўнаважаная асоба не абавязана атрымліваць згоду суб’екта персанальных дадзеных. Калі для апрацоўкі персанальных дадзеных па даручэнні ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» патрэбна атрыманне згоды суб’екта персанальных дадзеных, такую згоду атрымлівае ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ».

Звесткі пра ўпаўнаважаных асобаў, якім ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» даручае апрацоўку персанальных дадзеных, калі на іх апрацоўку патрабуецца згода суб’екта персанальных дадзеных, паведамляюцца суб’екту персанальных дадзеных да атрымання яго згоды на такую апрацоўку.

3.7. Тэрміны захоўвання персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» вызначаюцца:

у адпаведнасці з тэрмінамі, вызначанымі пералікам тыпавых дакументаў Нацыйнага архіўнага фонду Рэспублікі Беларусь, што ўтвараюцца ў працэсе дзейнасці дзяржаўных органаў, іншых арганізацый і індывідуальных прадпрымальнікаў, з указаннем тэрмінаў захоўвання, зацверджаным пастановай Міністэрства юстыцыі Рэспублікі Беларусь ад 24 мая 2012 г. № 140 – для персанальных дадзеных, што змяшчаюцца ў пералічаных у дадзеным пераліку дакументах;

тэрмінам, патрэбным для рэалізацыі мэт апрацоўкі персанальных дадзеных – для іншых персанальных дадзеных.

3.8. Апрацоўка персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» ажыццяўляецца наступнымі спосабамі:

з выкарыстаннем сродкаў аўтаматызацыі;

без выкарыстання сродкаў аўтаматызацыі, калі пры гэтым забяспечваюцца пошук персанальных дадзеных і (ці) доступ да іх па пэўных крытэрыях (картатэкі, спісы, базы дадзеных, часопісы і інш.).

3.9. ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» прымае патрэбныя прававыя, арганізацыйныя і тэхнічныя меры для абароны персанальных дадзеных ад неправамернага ці выпадковага доступу да іх, знішчэння, змены, блакавання, распаўсюджання і іншых несанкцыянаваных дзеянняў, у тым ліку:

выдае лакальныя прававыя акты, што вызначаюць палітыку і пытанні апрацоўкі і абароны персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»;

прызначае структурны падпадзел ці асобу (асобаў), адказную (адказных) за ажыццяўленне ўнутранага кантролю за апрацоўкай персанальных дадзеных;

ажыццяўляе азнаямленне працаўнікоў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», якія непасрэдна ажыццяўляюць апрацоўку персанальных дадзеных, з палажэннямі заканадаўства Рэспублікі Беларусь і лакальных прававых актаў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» у вобласці персанальных дадзеных, у тым ліку патрабаваннямі да абароны персанальных дадзеных, і навучанне азначаных працаўнікоў;

стварае патрэбныя ўмовы для працы з персанальнымі дадзенымі;

арганізуе працу з інфармацыйнымі сістэмамі, у якіх апрацоўваюцца персанальныя дадзеныя;

захоўвае персанальныя дадзеныя ва ўмовах, пры якіх забяспечваецца іх захаванасць і выключаецца неправамерны доступ да іх.

 

ЧАСТКА 4

ПРАВА СУБ’ЕКТАЎ ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ

4.1. Суб’екты персанальных дадзеных маюць права на:

адкліканне згоды на апрацоўку персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»;

атрыманне інфармацыі, што тычыцца апрацоўкі персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», у тым ліку пра падаванне ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» персанальных дадзеных трэцім асобам;

занясенне змен у свае персанальныя дадзеныя, што апрацоўваюцца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»;

патрабаванне спынення апрацоўкі персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» і (ці) іх выдалення.

4.2. Суб’ект персанальных дадзеных для рэалізацыі сваіх правоў падае ў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» заяву ў пісьмовай форме або ў выглядзе электроннага дакумента.

Заява суб’екта персанальных дадзеных павінна змяшчаць:

прозвішча, уласнае імя, імя па бацьку (калі такое ёсць) суб’екта персанальных дадзеных,

адрас яго месца жыхарства (месца знаходжання);

дату народзінаў суб’екта персанальных дадзеных;

ідэнтыфікацыйны нумар суб’екта персанальных дадзеных, пры адсутнасці такога нумара – нумар дакумента, што сведчыць асобу суб’екта персанальных дадзеных, у выпадках, калі гэта інфармацыя зазначалася суб’ектам персанальных дадзеных пры даванні сваёй згоды на апрацоўку персанальных дадзеных у ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» ці апрацоўка персанальных дадзеных ажыццяўляецца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» без згоды суб’екта персанальных дадзеных;

выклад сутнасці патрабаванняў суб’екта персанальных дадзеных;

асабісты подпіс або электронны лічбавы подпіс суб’екта персанальных дадзеных.

4.3. Адказ на заяву скіроўваецца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» суб’екту персанальных дадзеных у форме, адпаведнай форме падачы заявы, калі ў самой заяве не пазначана іншае.

4.4. Суб’екты персанальных дадзеных маюць права абскардзіць дзеянні (бяздзейнасці) і рашэнні ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ», звязаныя з апрацоўкай персанальных дадзеных, у адпаведнасці з заканадаўствам.

 

ЧАСТКА 5

ТРАНСМЕЖНАЯ ПЕРАДАЧА ПЕРСАНАЛЬНЫХ ДАДЗЕНЫХ

5.1. На падставе інструкцый контрагентаў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» здзяйсняе трансмежную перадачу персанальных дадзеных кліентаў ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» з мэтай спрыяння ў атрыманні прававой аховы, распараджэнні правамі і абароне прыналежных ім правоў на аб’екты інтэлектуальнай уласнасці за мяжой.

5.2. Трансмежная перадача персанальных дадзеных, азначаных у пункце 5.1 сапраўднай Палітыкі, ажыццяўляецца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ»:

у замежныя дзяржавы, на тэрыторыі якіх забяспечваецца належны ўзровень абароны правоў суб’ектаў персанальных дадзеных (удзельнікі Канвенцыі Рады Еўропы аб абароне фізічных асоб пры аўтаматызаванай апрацоўцы персанальных дадзеных, прынятай у г. Страсбургу 28 студзеня 1981 года.) па падставах, агаданых пунктам 3 артыкула 4, артыкулам 6, пунктам 2 артыкула 8 Закона;

у замежныя дзяржавы, на тэрыторыі якіх не забяспечваецца належны ўзровень абароны правоў суб’ектаў персанальных дадзеных, па падставах, агаданых пунктам 1 артыкула 9 Закона.

5.3. Трансмежная перадача персанальных дадзеных, азначаных у пункце 5.1 сапраўднай Палітыкі, ажыццяўляецца ТДА «ЛЕКСПАТЭНТ» патэнтавым павераным, установам па інтэлектуальнай уласнасці замежных краін, рэгіянальным і міжнародным арганізацыям у сферы інтэлектуальнай уласнасці з дапамогай электроннай пошты, запаўнення электронных формаў дакументаў на сайтах устаноў, рэгіянальных і міжнародных арганізацый, паштовай сувязі, кур’ерскай дастаўкі.


Перечень обрабатываемых персональных данных, категории субъектов персональных данных, цели и правовые основания обработки персональных данных в ОДО «ЛЕКСПАТЕНТ» (Приложение 1 к Политике ОДО «ЛЕКСПАТЕНТ» в отношении обработки персональных данных)