Геаграфічныя ўказанні

Геаграфічнае ўказанне – гэта абазначэнне, якое ідэнтыфікуе тавар як той, які паходзіць з тэрыторыі краіны або з рэгіёна ці мясцовасці на гэтай тэрыторыі, дзе пэўныя якасць, рэпутацыя або іншыя характарыстыкі тавару ў значнай ступені звязваюцца з яго геаграфічным паходжаннем. Паняцце “геаграфічнае ўказанне” ўключае ў сябе паняцці “найменне месца паходжання тавару” і “ўказанне паходжання тавару”.

Найменне месца паходжання тавару (НМПТ) – гэта абазначэнне, якое ўяўляе сабой ці ўтрымлівае сучаснае або гістарычнае, афіцыйнае або неафіцыйнае, поўнае або скарочанае найменне геаграфічнага аб’екта, а таксама абазначэнне, вытворнае ад такога наймення, якое стала вядомым у выніку яго выкарыстання ў адносінах да тавару, адметныя ўласцівасці якога выключна ці галоўным чынам вызначаюцца характэрнымі для дадзенага геаграфічнага аб’екта прыроднымі ўмовамі і (або) людскімі фактарамі. Гл. пералік зарэгістраваных у Рэспубліцы Беларусь НМПТ.

Указанне паходжання тавару –абазначэнне, якое непасрэдна або ўскосна ўказвае на месца сапраўднага паходжання ці вырабу тавару.

У Рэспубліцы Беларусь прававая ахова наймення месца паходжання тавару даецца на падставе яго рэгістрацыі ў патэнтным органе – Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці.

Заяўка павінна адносіцца да аднаго наймення месца паходжання тавару.

Экспертыза заяўкі ажыццяўляецца патэнтным органам і ўключае папярэднюю экспертызу і экспертызу заяўленага абазначэння. У ходзе правядзення экспертызы заяўкі правяраюцца наяўнасць неабходных дакументаў, выкананне ўстаноўленых патрабаванняў да іх і адпаведнасць заяўленага абазначэння патрабаванням, змешчаным у азначэнні паняцця НМПТ.

Не дапускаецца рэгістрацыя наймення месца паходжання тавару, здольнага ўвесці спажыўца ў зман адносна месца вырабу тавару і (або) яго адметных уласцівасцяў.

На падставе рэгістрацыі выдаецца пасведчанне на права карыстання найменнем месца паходжання тавару. Пасведчанне на права карыстання найменнем месца паходжання тавару дзейнічае на працягу 10 гадоў з моманту падачы заяўкі ў патэнтны орган. Тэрмін дзеяння пасведчання можа быць прадоўжаны неабмежаваную колькасць разоў, кожны раз – на дзесяць гадоў.

Прававая ахова ўказання паходжання тавару ажыццяўляецца на падставе выкарыстання гэтага ўказання і заключаецца ў недапушчэнні выкарыстання хлуслівых (фальшывых) указанняў паходжання тавару, а таксама тых, што ўводзяць спажыўца ў зман у адносінах да сапраўднага месца паходжання тавару. Указанне паходжання тавару не падлягае дзяржаўнай рэгістрацыі.

Права карыстання зарэгістраваным найменнем месца паходжання тавару можа быць дадзена любой юрыдычнай або фізічнай асобе, якая знаходзіцца на тэрыторыі таго ж геаграфічнага аб’екта і вырабляе тавар з тымі ж уласцівасцямі.

Уступка права карыстання геаграфічным указаннем і даванне права карыстання ім на падставе ліцэнзіі не дапускаюцца.

Не дапускаюцца выкарыстанне зарэгістраванага наймення месца паходжання тавару асобамі, якія не маюць пасведчання, нават калі пры гэтым указваецца сапраўднае месца паходжання тавару або найменне выкарыстоўваецца ў перакладзе ці ў спалучэнні з такімі выразамі, як “від”, “род”, “тып”, “стыль”, “імітацыя” і таму падобнымі, а таксама выкарыстанне падобнага абазначэння, здольнага ўвесці спажыўца ў зман у адносінах да месца паходжання і асобых уласцівасцяў тавару, − для любых тавараў.

Папераджальная маркіроўка. Уладальнік пасведчання можа прастаўляць побач з найменнем месца паходжання тавару папераджальную маркіроўку ў выглядзе лацінскай літары R або R у акружнасці - (R) ці слоўных абазначэнняў – “найменне месца паходжання тавару” або “зарэгістраванае найменне месца паходжання тавару”, якія ўказваюць на тое, што выкарыстанае абазначэнне з’яўляецца найменнем месца паходжання тавару, зарэгістраваным у Рэспубліцы Беларусь.

Асоба, якая мае права карыстання геаграфічным указаннем, можа патрабаваць ад таго, хто незаконна выкарыстоўвае гэтае ўказанне, спынення яго выкарыстання, выдалення з тавару, яго ўпакоўкі, бланкаў і іншай дакументацыі незаконна выкарыстанага геаграфічнага ўказання ці абазначэння, падобнага да яго да ступені змяшэння, знішчэння вырабленых відарысаў геаграфічнага ўказання або абазначэння, падобнага да яго да ступені змяшэння, а калі гэта немагчыма, – адабранняі знішчэння тавару і (або) упакоўкі.

Асоба, якая валодае правам карыстання геаграфічным указаннем, мае права запатрабаваць ад парушальніка гэтага права пакрыцця нанесеных страт.

Суадносіны права на найменне месца паходжання тавараў і права на таварны знак

У адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь “Аб таварных знаках і знаках абслугоўвання” не могуць быць зарэгістраваныя ў якасці таварных знакаў у адносінах да любых тавараў абазначэнні, тоесныя ці падобныя да ступені змяшэння з найменнем месца паходжання тавару, якое ахоўваецца ў Рэспубліцы Беларусь, а таксама з абазначэннем, заяўленым на рэгістрацыю ў якасці такога, калі яно валодае больш раннім прыярытэтам, за выключэннем выпадку, калі такія найменне ці падобнае да яго да ступені змяшэння абазначэнне ўключаны як непадахоўны элемент у таварны знак, які рэгіструецца на імя асобы, што мае выключнае права на такое найменне, калі рэгістрацыя таварнага знака ажыццяўляецца ў адносінах да тых тавараў, для індывідуалізацыі якіх зарэгістравана найменне месца паходжання тавару.