Дагавор ўступкі выключнага права

Кампанія “Лекспатэнт” аказвае комплекс паслуг па суправаджэнні рэгістрацыі дагавораў уступкі выключых правоў у Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці, Міжнародным бюро Сусветнай арганізацыі інтэлектуальнай уласнасці, Еўразійскай патэнтнай арганізацыі.

У пералік паслуг па суправаджэнні рэгістрацыі дагавора, як правіла, уваходзяць:

 • падрыхтоўка праекта дагавора,
 • праверка дакументаў даверніка на адпаведнасць імператыўным нормам заканадаўства Рэспублікі Беларусь у сферы інтэлектуальнай уласнасці і рэгістрацыйным патрабаванням,
 • падрыхтоўка камплекта дакументаў, які прадастаўляецца для рэгістрацыі дагавора,
 • падача заявы аб рэгістрацыі дагавора і вядзенне справаводства па ім.

Для рэгістрацыі дагавора ўступкі неабходны наступныя дакументы*:

 • дагавор у трох экзэмплярах (два экзэмпляры — арыгіналы, адзін экзэмпляр — завераная копія)**;
 • арыгінал патэнта, пасведчання (у выпадку праходжання рэгістрацыі ў патэнтным органе Рэспублікі Беларусь);
 • дакумент, які пацвярджае аплату патэнтнай пошліны;
 • даверанасць любога з бакоў дагавора.

* - пры падачы заявы аб рэгістрацыі дагавораў уступкі выключных правоў на службовыя вынаходствы, карысныя мадэлі, прамысловыя ўзоры, сарты раслін і тапалогіі інтэгральных мікрасхем дадаткова прадастаўляецца дакумент, які пацвярджае згоду работніка, што стварыў службовы аб’ект права прамысловай уласнасці, на такую ўступку трэцяй асобе.

** - у дачыненні да міжнароднай рэгістрацыі таварнага знака, вынаходства/прамысловага ўзору, якое/які ахоўваецца еўразійскім патэнтам, дастаткова прадастаўлення копіі дагавора.

Таксама ў сферу нашых паслуг уваходзяць:

 • прадстаўленне інтарэсаў давернікаў у судовай калегіі па справах інтэлектуальнай уласнасці Вярхоўнага Суда Рэспублікі Беларусь (усе спрэчкі, што вынікаюць з прымянення заканадаўства, якое рэгулюе маёмасныя і асабістыя немаёмасныя адносіны, якія ўзніклі ў сувязі са стварэннем, прававой аховай і выкарыстаннем аб’ектаў права прамысловай уласнасці, у тым ліку спрэчкі аб несапраўднасці, невыкананні, неналежным выкананні дагавораў уступкі выключных правоў на аб’екты прамысловай уласнасці);
 • прадстаўленне інтарэсаў даверніка ў адміністратыўным і крымінальным працэсе, звязаным з выкарыстаннем падахоўных аб’ектаў права прамысловай уласнасці;
 • вядзенне справаводства з замежнымі патэнтнымі паверанымі пры рабоце з дагаворамі ўступкі за мяжой.